Životni ritam, Voditelj: Ivana Sučić Šantek, dipl. psih.

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 18:00 - 19:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Knjižnica Novi kampus, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 41i

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti i opća populacija

Lokacija:
SKK

Detalji:

Osluškivat ćemo i kreirati vlastite i zajedničke ritmove. Na kraju radnog, bilo užurbanog bilo sporog tjedna istraživat ćemo ritam životnog plesa. Pridružite nam se. Plesačko znanje nije uvjet, dovoljno je da u vama ili i oko vas postoji neki životni ritam te volja za igrom i dijeljenjem iskustva. Preporučamo da dođete u obući i odjeći u kojoj se možete udobno i sigurno kretati. Životni ritam je onaj na kojeg se ponekad žalimo, za kojeg doživljavamo da nas nesmiljeno melje. Ritam je posvuda i u svemu, na raznolike načine. Brz ili polagan, stabilan, promjenjiv. Uvijek uključuje izmjenu. Uz ritam vežemo prisutnost, odsutnost, pokret, promjenu, predvidljivost, iznenađenja. Pridodajući mu kvalitete razlikovat ćemo lagani i teški ritam, čak i razigrani ili ozbiljni, zastrašujući ili umilni. Ritam je oko nas: u kretanjima predmeta, u meteorološkim pojavama i u srži postojanja živih bića. Prisjetimo se ritma izmjene tvari u stanici, ritma disanja, srčanih otkucaja, kretanja, treptaja...

Biografija:

Završila je 2004. godine studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 2006. položila psihološki stručni ispit. Završava edukaciju Psihoterapije plesom i pokretom pri Centru Terpsichore i te edukaciju za psihoterapeuta integrativnog gestalta pri udruzi CITIS. Nakon iskustva rada u udruzi “Romi za Rome”, te u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, od 2007. do danas zaposlena je na Sveučilištu u Zadru. Kao djelatnica Ureda za osiguravanje kvalitete angažirana je na na poslovima vezanim uz evaluaciju nastavnog rada. Od 2016. prelazi u Studentsko savjetovalište gdje sudjeluje u organizaciji psihoeduaktivnih i kreativnih radionica te prigodnih događaja za studente. Bavi se psihološkim savjetovanjem studenata, sudjeluje u pružanju individualne i grupne podrške studentima s invaliditetom te se zalaže za promociju mentalnog zdravlja. Rekreativno se bavi plesom (tango, 5 ritmova) i amaterski glumom (Drama plus od 2016-2018).