Priče o hrvatskim svjetionicima i/ili život na svjetioniku u prošlosti i danas Voditelj: Sanda Uglešić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 8:00 - 12:00

Organizator:
OŠ Zadarski otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, terenska nastava

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠZO

Detalji:

U 17. st. spominje se pomorac koji je svojim brodom u Italiju doplovio iz Terra nauta – Dalmacije, koja je svojim nebrojenim uvalama, otocima i otočićima omogućavala sigurniju plovidbu Jadranom i koja je za razliku od talijanske obale pružala siguran zaklon brodovima za nevremena. U antici, srednjem i tijekom novog vijeka putovalo se uglavnom danju, isključivo u vremenski povoljnijem dijelu godine. Svjetionika tada nije bilo mnogo, premda to ne znači da nisu postojala pomorska svjetla. Prekretnica u razvoju svjetioničarstva dogodila se u 19. st. kada je zbog tehničkog razvitka u pomorskom prometu sagrađena mreža svjetionika. O svjetioničarima, njihovu životu te službi koju su obavljali nastojat će se upoznati učenike 5. razreda osnovne škole. Održat će se predavanje o povijesti svjetioničarstva i životu svjetioničara u prošlosti i danas. Rad s učenicima također uključuje radionicu na kojoj će se izrađivati makete svjetionika te odlazak na terensku nastavu.

Biografija:

Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirala je povijest te povijest umjetnosti i teoriju umjetnosti. Na Sveučilištu u Zadru završila je poslijediplomski znanstveni studij Povijest hrvatskog pomorstva obranivšia magistarski rad Hrvatsko pučko školstvo od 1869. do 1941. u svjetlu pozitivnog zakonodavstva. Doktorat iz povijesnih znanosti Obrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljeća obranila je na Sveučilištu u Zadru 2011. Od 2006. zaposlena je na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru gdje sudjeluje u izvođenju nastave i seminara iz više kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija. U zvanju je izvanredne profesorice (od prosinca 2019.). Od 2015. kao suradnica sudjeluje u radu na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Raspad Habsburške Monarhije i transformacija na istočnojadranskom prostoru (1917. – 1923.). Mentorica je studentima poslijediplomskog doktorskog studuja Jadran –  poveznica među kontinentima.