Život Voditelj: Tomislav Kos, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:00 - 13:00

Organizator:
Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola, Zadar, A. G. Matoša 40

Vrsta događanja:
predavanje, radionica, prezentacija

Publika:
srednja škola

Lokacija:
HTUŠ

Detalji:

Maslina (Olea europea, L.) mediteranska je voćna vrsta, tradicionalna u uzgoju uključujući prošlost, aktualna u sadašnjosti i visoko perspektivna za budućnost. Kao i svi živi organizmi svojom je biologijom i ekologijom ovisna o klimatskim prilikama. Život masline je osobito interesantan u okviru izazova koji proizlaze iz očekivanja klimatskih promjena, ali i očekivanja potrošača prema dostupnosti i kvaliteti hrane, odnosno ulja od kojeg se očekuje visoka hranidbena vrijednost pa čak i ljekovitost. U tu svrhu će sudionicima i zainteresiranoj javnosti u sklopu Festivala znanosti biti predstavljen „Život“ masline u okolišu kroz upoznavanje fenofaza i malog vegetacijskog ciklusa koji je podložan klimatskim promjenama, kao i „Život“ ulja koji je opet s druge strane različit iz razloga što je pod utjecajem različitih čimbenika na plod koji se razvija na otvorenom. Prezentacijom i radionicom će biti predstavljena ova dva interesantna „Života“ biljke i proizvoda koji nastaju od njenog ploda. 

Biografija:

Dr. sc. Tomislav Kos, rođen u Zagrebu, 04.09.1077. doktorirao je i usavršava se u području biotehničkih znanosti polje agronomija. Izabran u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora, radi na Sveučilištu u Zadru. Razvija se i usavršava tijekom rada na nekoliko međunarodnih (10) i nacionalnih istraživačkih projekta (4), te sudjelovanje u nastavi na visokoškolskoj ustanovi. Uključen je u pisanje znanstvenih radova te sudjelovanje na međunarodnim (16) i nacionalnim (6) konferencijama s 24 rada kao autor ili koautor. Ostvaruje nekoliko stipendija za mobilnost i usavršavanje znanstvenih i nastavničkih kompetencija. U sklopu projekta SAN („SAN“ smart agricultural network, KK.01.2.1.01.0100) i PESCAR (HR-BA-ME277) kao koordinator unaprjeđuje svoje komunikacijske vještine unutar istraživačke grupe i prema drugim partnerima u projektu u području istraživanja ekologije štetnih organizama, suzbijanja istih i utjecaja mjera zaštite bilja na korisne organizme i kvalitetu hrane.