Dostupnost javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine, voditeljice: Silvija Šiljeg, Rina Milošević

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 16:00 - 17:00

Organizator:
Gradska knjižnica Zadar, Stjepana Radića 11B

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
GKZ

Detalji:

Predavanje uključuje predstavljanje projekta Hrvatskog geografskog društva - Zadar i Sveučilišta u Zadru kao partnera. Javnosti će biti predstavljeni ciljevi i svrha projekta DORAS, te prvi rezultati koji uključuju prikaz višekriterijskog GIS modela dostupnosti do javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine u lokalnoj zajednici Zadra radi postizanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Prezentirati će se identificirani problemi/potrebe unutar područja istraživanja, specifična metodologija obrade podataka te predložene mjere i rješenja.

Biografija:

Silvija Šiljeg rođena je 18. travnja 1983. godine u Čakovcu. Osnovnu školu i srednju Ekonomsku i trgovačku školu završila je u Čakovcu. Na Sveučilištu u Zadru 2001. godine upisala je geografiju i sociologiju, a diplomirala je u veljači 2007. godine. Iste godine upisala je poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala 2016. godine obranivši doktorsku disertaciju Vrednovanje kvalitete stanovanja u Zadru. Godine 2009. zaposlena je na Odjelu za geografiju gdje aktivno sudjeluje u organizaciji i izvođenju nastave, seminara i vježbi. Završila je nekoliko GIS i statističkih tečajeva, sudjelovala je na 11 međunarodnih i 3 domaća projekta, objavila je 23 znanstvena rada, sudjelovala na 24 međunarodna i domaća znanstvena skupa, održala 19 javnih predavanja te je sudjelovala na više stručnih i znanstvenih radionica i u programima popularizacije znanosti.