Život pomoraca u vrijeme pandemije-problem organizacije smjena pomoraca, voditeljica: doc. dr. sc. Marija Pijaca

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 16:00 - 16:45

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel, Ante Kuzmanića 1

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
srednja škola

Lokacija:
SPO - predavaonice

Detalji:

„Hvali more, drž' se kraja“, „kruh sa sedam kora“, „morski vuk“- samo su neke izreke koje opisuje život pomoraca. Za razliku od „klasičnog“ života na kopnu, život pomoraca doista je specifičan. No, izreka kaže: „ploviti se mora“ pa je plovidba i život na moru čest odabir zanimanja među mladima. Težak život pomoraca posljednjih godina postao je još teži zbog pandemije COVID – 19. Naime, zbog novonastale situacije u svijetu mnogi pomorci zadržani su na brodu dugo nakon isteka njihovih ugovora o radu. Brojni primjeri iz prakse svjedoče duljem ostanku pomoraca na brodu, u nekim slučajevima i do godinu dana od ukrcaja. Ujedno, pomorcima koji su dulje vrijeme kod kuće, situacija izazvana pandemijom, onemogućila je ukrcaj na brod i ostvarenje prava na rad. Ovome možemo dodati i bojazan zbog nemogućnosti ostvarenja 183 dana plovidbe za oslobađenje plaćanja poreza. Stanje s pandemijom uvelike se reflektiralo na život pomoraca pa je bilo nužno pronaći načine kako organizirati njihov život.

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Marija Pijaca rođena je u Zadru gdje je završila osnovno i srednje školsko obrazovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu završila je poslijediplomski znanstveni studij „Pomorsko pravo i pravo mora“ te uspješno obranila magistarski rad, a na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci završila je Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Od zasnivanja radnog odnosa na Sveučilištu u Zadru aktivno sudjeluje u nastavi Pomorskog odjela te održava predavanja i seminare iz nekoliko kolegija s područja pomorskog prava. Sudjeluje i u nastavi na Posebnom programu obrazovanja pomoraca za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu. Sudjeluje u znanstveno istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim znanstvenim skupova, objavila je veći broj znanstvenih radova u relevantnim domaćim i stranim časopisima, znanstvenu monografiju, te nekoliko poglavlja u knjigama.