Forum Romanum i svakodnevni život antičkog Zadra, voditeljice: Teuta Serreqi Jurić, Diana Sorić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 8:00 - 12:00

Organizator:
OŠ Petra Preradovića, Zadar, Trg Petra Preradovića 1

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠPP

Detalji:

Kroz priču o Rimskom forumu u Zadru, najvećem graditeljskom pothvatu takvog tipa na istočnoj obali Jadranskog mora, učenicima četvrtog razreda osnovne škole Petra Preradovića u Zadru pružit ćemo uvid u to kako je izgledao i gdje se odvijao svakodnevni život antičkog Iadera. Nakon toga, učenicima će biti prikazan video s 3D projekcijom života i izgleda antičkog Zadra. U sklopu radionice učenici će izrađivati antičke stupove po uzoru na sačuvane stupove sa zadarskog Foruma. Cilj je radionice približiti našim mlađim sugrađanima antički svjetonazor te ih upoznati s najvažnijim elementima kulturnog i civilizacijskog nasljeđa starih Rimljana koji su utkani svakodnevicu našeg grada.

Biografija:

Teuta Serreqi Jurić doktorirala je 2016. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom pod naslovom „Usporedba jezično-stilskih osobitosti Porfirogenetovih spisa Vita Basilii i De thematibus”. Zaposlena je 2003. na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru kao predavač. U svibnju 2018. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Diana Sorić magistrirala je 2009. na Sveučilištu u Zadru s temom pod naslovom „Klasifikacija pisama Antuna Vrančića”; doktorirala 2013. s temom pod naslovom „Obiteljska korespondencija Antuna Vrančića: kritičko izdanje rukopisa i jezičnostilske osobitosti”. Zaposlena je 2000. na Odjelu za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru kao asistent. Godine 2015. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. u izvanrednog profesora.