Život rijeke, Voditelji: Ivana Maruna i Dinko Marin

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 10:00 - 11:30

Organizator:
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠBK

Detalji:

Učenici će na radionici izraditi model riječne doline. Na taj će se način upoznati sa životom rijeke od izvora do ušća. Izradom modela riječne doline će na zoran način usvajati pojmove koji su tipični za fluvijalni reljef (riječno korito,meandar, mrtvica, obilk ušća).