Sva lica (ne)brige o sebi Voditeljice: Marija Gulam, Katarina Talijančić, Krešimir Prijatelj

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 8:00 - 10:00

Organizator:
Prirodoslovno - grafička škola, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
srednja škola

Lokacija:
GJB

Detalji:

Radionica ima za cilj adolescentima skrenuti pozornost na pridavanje važnosti brizi o sebi. U sklopu radionice će biti prikazani neki mogući načini vođenja brige o sebi, empirijski dokazi koji ukazuju na pozitivne posljedice brige o sebi, odnosno negativne posljedice izostanka iste. Radionica se planira izvesti u kombinaciji teorijskog dijela na interaktivan način putem poticanja rasprave, kao i drugog dijela, koji bi se sastojao od demonstriranja nekih mogućih tehnika u grupnom radu adolescenata. 

Biografija:

Marija Gulam i Katarina Talijačnić su studentice 2. godine preddiplomskog studija psihologije s brojnim interesima na planu prevencije i promocije mentalnog zdravlja.