Tkanje životnog mozaika, voditeljica: Mirta Tomas, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 17:00 - 20:00

Organizator:
Gradska knjižnica Zadar – Ogranak Arbanasi, Zadar, Ul. V. Zmajevića 12a

Vrsta događanja:
interaktivna prezentacija

Publika:
srednja škola, studenti, općenito šira populacija

Lokacija:
GKA

Detalji:

U „Tkanju životnog mozaika“ prepoznatljiv je autoričin pristup temi života, kako iz perspektive prosvjetnog djelatnika tako i iz perspektive osobe koja je od najranijeg djetinjstva bila izložena trima jezicima i kulturama; o odrastanju i sazrijevanju u mozaiku kršćanskih vrijednosti. Stoga će samo izlaganje te interakcija sa prisutnima biti višedisciplinarna, višejezična i mozaična, ovisno o podtemama koje će se baviti, među ostalima, jezičnom tematikom: zaštitom i revitalizacijom lokalnog govora; pedagoškom, sociološkom i duhovnom tematikom: don Boskovim preventivnim odgojnim sustavom, don Milanijevom metodom podučavanja, kao i rezultantom u jednoj egzistencijalnoj dimenziji koju autorica tumači kroz metaforu tkanja osnovi i potki života, u stvaranju harmoničnog životnog mozaika u bezbrojnim uzorcima različitih boja i definiranju jednog od modela novog preporoda, danas toliko potrebnog čovječanstvu.

 

Biografija:

Rođena u Zadru gdje završava osnovnu i srednju školu te studij anglistike i talijanistike. Nakon diplomiranja radila u tuzemstvu i inozemstvu, a u prosvjetnoj struci, na određeno vrijeme, od prosinca 1990. do 2006. god. kada je zasnovala stalni radni odnos na Odjelu za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru. Upisana na poslijediplomski studij iz jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Ponovno izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana romanistika (Talijanski jezik), Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, 17. svibnja 2017. godine. Na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za talijanistiku predavala je i predaje ukupno 11 kolegija. Uz nastavničko iskustvo, posjeduje i radno iskustvo iz prevođenja (engleski i talijanski jezik) u tuzemstvu i inozemstvu, bilježnika i prevoditelja ( u Nadbiskupskom ordinarijatu u Zadru), turističkog vodiča i sudskog tumača za talijanski jezik, i to počevši od 1989. godine do danas.