Arhiv priča priče - Glazbeni život Zadra kroz prizmu arhivskoga gradiva, voditeljica: doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 0:00 - 0:00
subota 7.5.2022., 0:00 - 0:00

Organizator:
Državni arhiv Zadar, Zadar, Ulica Ruđera Boškovića

Vrsta događanja:
predavanje, radionica

Publika:
srednja škola

Lokacija:
DAZ

Detalji:

Predavanje i radionica pod nazivom "Arhiv priča priče – Glazbeni život Zadra kroz prizmu arhivskoga gradiva", namijenjeni su učenicima srednje Glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru koji slušaju predmet 'Povijest glazbe' (prof. Alisa Čakarun). U inspirativnim prostorima Državnoga arhiva u Zadru, učenici će imati priliku upoznati se s raznovrsnim arhivskim dokumentima (rukopisne i tiskane partiture, operni plakati, pisma, ugovori, statuti, pozivnice, letci, fotografije, periodika i dr.) koji se već više od stoipedeset godina čuvaju unutar ove baštinske ustanove, a koji su prvoklasni izvori za interpretaciju glazbenoga života grada u 19. stoljeću. Uvidom u ovo bogato arhivsko gradivo, cilj je zainteresirati učenike i buduće mlade glazbenike za znanstveno istraživanje (lokalne) glazbene prošlosti te im osvijestiti spoznaje o nekadašnjem životu Zadrana ispunjenom glazbom i glazbovanjem.

Biografija:

Katica Burić Ćenan rođena je u Zadru gdje je završila Glazbenu školu Blagoje Bersa. Studij muzikologije diplomirala je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a izvanredni studij Informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru. Od 2009. zaposlena je kao docentica na Sveučilištu u Zadru na odjelu za Etnologiju i antropologiju gdje predaje muzikološke i etnomuzikološke kolegije. Dosadašnje znanstveno djelovanje usmjerila je prema istraživanju glazbene prošlosti Zadra u razdoblju od 18. do početka 20. stoljeća, a osim toga u njezinom su profesionalnom interesu i teme poput glazbene arhivistike i digitalne humanistike. Autorica je dviju knjiga i brojnih znanstvenih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata, a trenutno vodi sveučilišni interdisciplinarni znanstveni projekt o djelovanju nekadašnjeg zadarskog Teatro Nuovo (Teatro Verdi).
Angažirana je i u primijenjenoj muzikologiji usko surađujući s mnogim kulturnim i baštinskim ustanovama poput Državnoga arhiva u Zadru, Narodnoga Muzeja, Koncertnog ureda Zadar te udrugama u cijeloj županiji. Osobiti trud ulaže u „oživljavanje“ rukopisnih partitura zadarskih skladatelja 19. stoljeća te je do sada objavila notna izdanja s djelima Zadrana Nikole Strmića i Marca Battagela.