Život na planini, Voditeljice: Ana Pejdo, Zrinka Klarin

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 12:30 - 13:30

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠŠB

Detalji:

Na primjeru Velebita objasnit ćemo kako su ljudi živjeli na planini u prošlosti, a zašto danas na planini gotovo nitko ne živi. Suvremeni tempo življenja ponovno nas vraća na planinu te djeca sve češće planinare i odlaze na planinu na kraće izlete. Cilj radionice je upoznati ih s prirodno-geografskim i društveno-geografskim značajkama života na planini kako bi im boravak na planini bio što ugodniji i sigurniji.

Biografija:

Ana Pejdo rođena je u Zadru 24. prosinca 1977. Od 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Doktorsku disertaciju pod naslovom Razvoj prometnog sustava Zadarske županije u kontekstu litoralizacije Hrvatske obranila je 2012. godine na Sveučilištu u Zadru (mentor: prof. dr. sc. Damir Magaš) i time stekla akademski stupanj doktora znanosti, iz interdisciplinarnih područja znanosti, znanstveno polje geografija, grana društvena geografija. Od akademske godine 2005./2006. sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Prometna geografija, Regionalna geografija Rusije, Engleski jezik u geografiji I i II., Metodika nastave geografije I, II i III i Izvannastavne i izvanškolske aktivnost u nastavi geografije. Od ožujka 2013. do ožujka 2018. bila je tajnica Hrvatskoga geografskog društva – Zadar. Od rujna 2017. godine članica je Izvršnog odbora EUGEO-a.
Zrinka Klarin rođena je u Našicama 21.studenog 1978. godine. Od 2007. godine zaposlena u Osnovnoj školi Šime Budinića na mjestu učitelj geografije. Od 2021. godine promovirana u zvanje učitelj savjetnik. Dugogodišnji voditelj GLOBE programa.