"Piši kao da ne živiš. Piši poeziju! - o životu Vesne Parun" Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 10:00 - 11:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Knjižnica Novi kampus, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 41i

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i opća populacija

Lokacija:
SKK

Detalji:

U predavanju “Piši kao da ne živiš. Piši poeziju! – o životu Vesne Parun” govorit će se o životnom putu Vesne Parun (1922. – 2010.), najveće hrvatske pjesnikinje 20. stoljeća čija se 100. godišnjica rođenja obilježava ove godine. Vesna Parun svojim književnim djelom, ali i svojim životom izazov je proučavateljima hrvatske književnosti. S obzirom na to da ova velika pjesnikinja za sobom nije ostavila klasičnu autobiografiju, o njezinu životu govorit ćemo na temelju njezinih pjesama, zapisa, eseja koji nam nude čitanje kroz autobiografsku perspektivu.

Biografija:

Sanja Knežević izvanredna je profesorica na Odjelu za kroatistiku na Sveučilištu u Zadru. Na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru zaposlena je od 2007. godine u zvanju asistenta. Godine 2013. godine birana je u zvanje višeg asistenta, 20. listopada 2014. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 14. svibnja 2020. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U akad. godini 2017./2018. obnaša dužnost pročelnice Odjela za kroatistiku i slavistiku kada pokreće incijativu osamostaljenja Odjela za kroatistiku i Odjela za rusistiku u dva samostalna odjela, pa od akad. god. od 2018./2019. obnaša dužnost pročelnice Odjela za kroatistiku. Na matičnom Odjelu vodi kolegije – Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna, ekspresionizam, sintetički realizam), Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna), Mediteranizam u suvremenom hrvatskom pjesništvu, Dječja književnost i književnost za mlade, Suvremena hrvatska proza. Znanstvene, stručne i esejističke radove objavljuje u domovini i inozemstvu. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.