Kompost u svakodnevnoj upotrebi, Voditeljice: izv. dr. sc. Rozana Petani, Sandra Janković, asistent, Marijana Miočić, asistent, Ana Molt Demo-odgojiteljica

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 9:00 - 11:00

Organizator:
DV Maslačak, centralni objekt, dvorište

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast

Lokacija:
DVM

Detalji:

Tema radionice je zbrinjavanje ostataka hrane u korist stvaranja novog života – korištenja komposta u prihranjivanju povrtnica u EKO povrtnjaku (sadnja povrtnica za ljetne mjesece)
Cilj je razumijevanje prirodnih procesa (raspadanje ostataka hrane i korištenje „otpada“ za sadnju novih sadnica). U tu svrhu će se izvoditi priprema komposta u sobi i vrtu dječjeg vrtića, prikupljanje bio otpada (ostataka hrane iz kuhinje) i proučavanje procesa raspadanja; usitnjavanje humusa i priprema istog za prihranjivanje povrtnica.

Biografija:

Rozana Petani - rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993./1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru. Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005., a stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine. Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je na Odjelu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Suradnja obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Pedagoško savjetovanje, Predškolska pedagogija i Pedagoški menadžment. Aktivno sudjeluje na svim programima koje izvodi Odjel za pedagogiju: na preddiplomskom i diplomskom dvopredmetnom studiju pedagogije, na doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ te na programu za stjecanje nastavničkih kompetencija – model B. 
Marijana Miočić - završila je jednopredmetni studij pedagogije. Zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja kao asistent.
Sandra Janković - završila je dvopredmetni studij pedagogije. Zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja kao asistent.