An Apple a Day Keeps the Doctor Away / Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van, voditeljica: Leonarda Lovrović

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 13:00 - 19:00

Organizator:
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠKK

Detalji:

Radionicu će održati Klara Kovačec, Lea Mihaić i Marija Perković, studentice diplomskog studija anglistike; smjer: nastavnički. Naziv radionice je An Apple a Day Keeps the Doctor Away / Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van, a održat će se u OŠ Krune Krstića u Zadru. Radionica je namijenjena učenicima 6.b i 6.c razreda kod nastavnice engleskoga jezika Zorke Bebić Tokić. Cilj radionice je pojasniti učenicima pojam zdrave prehrane te utjecaj zdrave i nezdrave prehrane na razvoj i zdravlje. U sklopu ove teme studentice će se osvrnuti i na važnost fizičke aktivnosti te će potaknuti učenike na razgovor o sportovima kojima se bave. Prikazom pozitivnih učinaka fizičke aktivnosti i zdrave prehrane od učenika će se tražiti da donesu zaključak o tome kako mogu brinuti za vlastito zdravlje.

Biografija:

Leonarda Lovrović je viša lektorica na Odjelu za anglistiku pri Sveučilištu u Zadru. Na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu iz kolegija Suvremeni engleski jezik I-VIII. Diplomirala je studij engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru 1999. god., a od 1999. - 2007. god. radila je kao nastavnica engleskoga i njemačkoga jezika u srednjim školama u Zadru. Redovito sudjeluje na seminarima za nastavnike engleskoga jezika te na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Hrvatskog filološkog društva (HFD), Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE) i Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL).