ŽIVOT KROZ PLES/ ŽIVOT KAO KREATIVNOST, voditeljice: Marijana Miočić asistent, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani, Jadranka Jurin - odgojiteljica, Gordana Šarić - učiteljica

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:30 - 12:30

Organizator:
DV Radost, P.O. 'Vruljica', Ivana Meštrovića 14, Zadar

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
predškolski uzrast i osnovna škola

Lokacija:
DVRV

Detalji:

Cilj odgojno-obrazovne radionice ŽIVOT KROZ PLES/ ŽIVOT KAO KREATIVNOST približiti djeci u dobi od 3 – 5 godina važnost očuvanja zdravlja (kroz ples, pokret, zdravu prehranu) kao važnog segmenta života pojedinca. Studenti Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja i učenici 3.c razreda osnovne škole Š.K. Benje sa svojom učiteljicom Gordanom Šarić pripremit će plesnu aktivnost, dijaprojekciju nastalu na temelju slikovnice koju su izradili studenti te različite edukativne radionice kako bi djeci u vrtiću približiti pojam ŽIVOT (s posebnim osvrtom na zdravu prehranu i očuvanje zdravlja).

Biografija:

Marijana Miočić - završila je jednopredmetni studij pedagogije. Zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja kao asistent.
Rozana Petani - rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993./1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru. Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005., a stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine. Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je na Odjelu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Suradnja obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Pedagoško savjetovanje, Predškolska pedagogija i Pedagoški menadžment. Aktivno sudjeluje na svim programima koje izvodi Odjel za pedagogiju: na preddiplomskom i diplomskom dvopredmetnom studiju pedagogije, na doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ te na programu za stjecanje nastavničkih kompetencija – model B.