Radionica "Il puzzle della vita di tutti i giorni", voditeljica: Karmen Tolić i Loreta Klarić sa Sveučilišta u Zadru u suradnji s Andreom Vasilj iz OŠ Stanovi

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 9:00 - 10:00

Organizator:
OŠ Stanovi, Zadar, Ulica Rine Aras 3

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠS

Detalji:

Radionicu s osnovnoškolskom djecom trećega razreda OŠ Stanovi pripremit će voditeljice aktivnosti zajedno sa studentima talijanskoga jezika i književnosti. Radionica će biti usmjerena na svakodnevni život djece, a primarni cilj bit će usvajanje talijanskoga jezika kroz niz kreativnih aktivnosti kojima će se promicati jezična komunikacijska kompetencija i samostalnost u ovladavanju ciljnim jezikom. 

Biografija:

Karmen Tolić i Loreta Klarić asistentice su Odjela za talijanistiku koje se bave lingvističkim i glotodidaktičkim temama s kojima su sudjelovale zajedno i samostalno na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Andrea Vasilj je profesorica talijanskoga jezika koja predaje u OŠ Stanovi u okviru programa za rano učenje stranih jezika.