Život između biokonzervativizma i transhumanizma, Voditelj: dr.sc. Damir Šehić

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 19:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Teološko-katehetski odjel, Velika dvorana Zmajević-Trg Sv Stošije 2, Zadar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti i opća populacija

Lokacija:
STK

Detalji:

Panel rasprava na temu ''Život između biokonzervativizma i transhumanizma'' okupila bi relevantne znanstvenike i profesore s područja bioetike, genetike i moralne teologije oko aktualne teme o ljudskom životu pred izazovima transhumanizma suvremenog društva. Okupljeni znanstvenici s područja bioetike, genetike i moralne teologije u kratkom bi uvodnom izlaganju donijeli neke ideje i promišljanja o ljudskom životu, koji se u suvremenom društvu nalazi u trajnoj napetosti između stajališta biokonzervativizma koji se protivi mijenjanju čovjekove prirode i transhumanizma koji zagovara ideju trajnog poboljšanja čovjekovih mogućosti i strukture. Nakon kratkih uvodnih izlaganja, uslijedila bi panel rasprava izlagača sa zainteresiranim sudionicima.

Biografija:

Damir Šehić rođen je u Zadru, 3. rujna 1988. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu - Teologiji u Rijeci. Nakon završenog fakulteta, 2012. započinje službu zamjenika tajnika zadarskog Nadbiskupa. Iste godine prima red đakonata, a 22. lipnja 2013. red prezbiterata u zadarskoj katedrali Svete Stošije. Upisuje poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015., iz modula Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve, područje Moralna teologija. Godine 2018. odlazi na Papinsko sveučilište Svetog Križa u Rimu 1. Ciclo di Comunicazione Istituzionale. Iste godine 2018. započinje s izvođenjem nastave kolegija Osnovna moralna teologija, Bioetika i Socijalni nauk Crkve na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru. Licencijatski rad iz područja moralna teologija-bioetika pod naslovom Pobačaj u perspektivi bioetike i biomedicine obranio je 2019., a doktorsku disertaciju Teološko-bioetičko vrednovanje ustavnosudskih odluka o pobačaju je obranio 30. lipnja 2020. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje postdoktoranda ušao je 2021. godine na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru.