Terminologija u svakodnevnom životu; voditeljica: Anita Pavić Pintarić, Odjel za germanistiku

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 9:40 - 10:25
petak 6.5.2022., 16:45 - 17:30

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola i srednja škola

Lokacija:
OŠŠB

Detalji:

Pod nazivom Terminologija u svakodnevnom životu zamišljen je niz radionica o svakodnevnoj upotrebi nazivlja vezanih uz studentski život, obiteljski život, znanost u svakodnevnom životu i zaštitu okoliša. Na temelju leksikologije učenicima njemačkog jezika približit će se nastanak i funkcija odabranog nazivlja.  

Biografija:

Anita Pavić Pintarić redovita je profesorica za germanističko jezikoslovlje na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Na Odjelu za germanistiku predaje različite kolegije iz suvremenoga jezikoslovlja. Surađuje na međunarodnim znanstvenim projektima i izrađuje
recenzije za knjige, časopise i zbornike. Bila je suvoditeljicom projekta pod nazivom „Upotreba frazema u konfliktnim dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ iz programa bilateralne znanstvene suradnje sa Slovenijom. Autorica je znanstvene monografije iz područja frazeologije, suautorica znanstvene monografije iz područja lingvistike prostora te 50ak znanstvenih članaka. Suurednica je četiriju znanstvenih zbornika i jedne znanstvene monografije i izvršna je urednica za jezikoslovlje časopisa Germanistica Euromediterrae. Područja znanstvenih interesa obuhvaćaju supostavno jezikoslovlje, pragmalingvistiku, leksikologiju (posebno frazeologiju) i translatologiju.