Geste koje život znače, voditeljica: Emilija Mustapić Malenica, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 12:40 - 13:40

Organizator:
Gimnazija Jurja Barakovića, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
srednja škola

Lokacija:
GJB

Detalji:

Geste se često promatraju kao primitivno sredstvo komunikacije putem kojeg su rani ljudi upozoravali pripadnike iste vrste na opasnost, no one su ipak odigrale značajnu ulogu u razvoju jezika. Istraživanja pokazuju kako bebe koriste geste prije usvajanja prvih riječi, a dokaz da geste nisu karakteristične samo za pripadnike ljudske vrste potvrđuju i eksperimenti u kojima su majmuni uspjeli naučiti jednostavne simboličke geste. Koliko su one ukorijenjene u ljudskom ponašanju i svakodnevnom životu pokazuje i otkriće da slijepi ljudi gestikuliraju iako ne vide svoje sugovornike te činjenica da brojni ljudi gestikuliraju prilikom telefonskih razgovora iako ih njihovi sugovornici ne mogu vidjeti. U ovom ćemo predavanju spomenuti osnovne vrste gesta i razlike među njima, prikazati neke od načina na koji geste utječu na našu komunikaciju te opisati neke od najčešćih društvenih situacija u kojima geste i drugi sustavi neverbalne komunikacije imaju ključnu ulogu.

Biografija:

Emilija Mustapić Malenica rođena je 20. svibnja 1988. godine. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u Opuzenu, a srednju školu u Metkoviću. U srpnju 2006. godine upisuje preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i geografije na Sveučilištu u Zadru. U listopadu 2009. godine upisuje diplomski studij engleskog jezika i književnosti i geografije koji završava 2011. godine. Tijekom studija bila je dobitnica nagrade za najbolju studenticu na 3. godini preddiplomskog studija engleskog jezika i književnosti, nagrade za najpredaniju studenticu 2. godine diplomskog studija engleskog jezika i književnosti te nagrade za izvanredan uspjeh na 4. godini studija geografije. U studenom 2014. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij Lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu, a u listopadu 2021. godine obranila je doktorski rad pod naslovom Uloga koverbalnih gesta u jezičnoj recepciji s ocjenom summa cum laude. Zaposlena je kao viša lektorica na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru.