Život u moru, voditeljica: Bosiljka Mustać

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II

Vrsta događanja:
podcast

Publika:
srednja škola

Lokacija:
GVN

Detalji:

Bioraznolikost mora se mijenjala kroz prošlost, a danas su, uz klimatske promjene, brojne vrste morskih organizama pod velikim antropogenim pritiskom, što se očituje i kroz prelov, odnosno preveliki izlov, posebice komercijalno značajnih vrsta riba. Nadalje, prilov, odnosno ne-ciljani ulov morskih organizama u ribolovu, od kojih su neki ugroženi i zaštićeni (npr. glavata želva) danas predstavlja sve veći problem kojeg znanstvenici zajedno sa ribarima žele riješiti. U nastojanju očuvanja te smanjenja onečišćenja mora, važnu ulogu ima obrazovanje, kroz koje se upoznaju dinamički procesi u moru i njihova međusobna povezanost. Ta edukacija mladih ljudi pomaže u razvijanju svijesti o važnosti zaštite mora kao i o potrebi za što održivijem upravljanju morskim resursima.

Biografija:

Bosiljka Mustać je rođena u Zadru gdje i danas živi. Nakon završene gimnazije Jurja Barakovića u Zadru, diplomirala je i magistrirala biologiju-ekologiju na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni interes joj je biologija i ekologija mora, te ribarstvo, na čemu je i doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoje znanstveno-nastavno usavršavanje nastavlja na Sveučilištu u Zadru, sudjelujući u nastavi i istraživanjima na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.