Život je… putovanje (La vita è… un viaggio), voditeljica: Marijana Fabijanić, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 14:00 - 14:40

Organizator:
Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola, Zadar, A. G. Matoša 40

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija

Publika:
srednja škola

Lokacija:
HTUŠ

Detalji:

Polazeći od metafore ŽIVOT JE PUTOVANJE, aktivnosti radionice usmjerene su na promišljanje o putovanju kao doživljaju i iskustvu, prilici za istraživanje i učenje te na razgovor o planiranju i organiziranju putovanja. Cilj aktivnosti je usvajanje vokabulara i jezičnih struktura koji se koriste prilikom davanja savjeta i preporuka za putovanja. Radionica će uključivati upoznavanje s odabranim sadržajima iz područja talijanske kulture i turizma.

Biografija:

Dr. sc. Marijana Fabijanić je viši predavač na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti. Predaje talijanski jezik na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Diplomirala je Engleski jezik i književnost i Talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekla doktorat znanosti na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlja na Sveučilištu u Zadru. Usavršavala se u zemlji i u inozemstvu. U znanstvenom radu usmjerena je na proučavanje suvremenog talijanskog jezika u turističkom diskursu, hrvatsko-talijanskih kulturnih veza i jezičnih dodira te jezične baštine. Objavila je više znanstvenih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Redovito sudjeluje u programima popularizacije znanosti.