Što znači biti živ? Svjest nasuprot umjetne inteligencije, voditelj: dr. sc. Mate Penava, Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SOF

Detalji:

Budući da smo svjedoci sve većeg napretka umjetne inteligencije, postavlja se pitanje hoće li umjetna inteligencija doseći stupanj razvoj na kojem će pokazivati sve znakove koje prepoznajemo kod ljudi kao svjesnih bića. Cilj predavanja je razmotriti argumente u prilog i protiv teze da umjetna inteligencija možedoseći razinu samosvijesti te ponuditi mjesto za raspravu i refleksiju u fenomenu ljudskoga života i njegovoj specifičnosti.

Biografija:

Rođen u Mostaru 4. travnja 1986. Godine 2006. upisao se na preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Engleski jezik i književnost i filozofija. Godine 2009. završio preddiplomski, a 2011. diplomski studij naziv magistra engleskog jezika i književnosti i filozofije. U prosincu 2012. upisao poslijediplomski znanstveni studij Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Obranio doktorsku disertaciju na temu “Problem istine u teoriji objašnjenja Ede Pivčevića” 8. srpnja. 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Trenutno zaposlen kao poslijedoktorand na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Znastveni i nastavi interesi vezani su za logiku i povezane filozofske discipline.