GOVORNIČKE VJEŠTINE SLUŠANJA ZA BOLJU KVALITETU ŽIVLJENJA, voditeljica: Slavica Vrsaljko, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 8:00 - 12:00

Organizator:
OŠ Zadarski otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola i studenti

Lokacija:
OŠZO

Detalji:

Nastava jezičnoga izražavanja, u dijelu koji se odnosi na govorne vježbe, trebala bi biti usmjerena ponajprije na razvoj dviju primarnih jezičnih djelatnosti: govorenja i slušanja. Govorne bi vježbe trebale omogućiti razvijanje lingvističkih sposobnosti, sociolingvističkih i funkcionalnih, pragmatičkih komunikacijskih sposobnosti. Sadržaji se komunikacijskoga modela govornih vježbi u osnovnoj školi raspoređuju, među ostalim, u komunikacijskim vještinama slušanja.
U okviru Festivala znanosti planira se provesti radionica, i to u osnovnim školama vježbaonicama Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja. Moderatori radionice bili bi studenti četvrte godine razredne nastave s voditeljicom, a sudionici učenici četvrtih razreda osnovne škole. 
Cilj radionice: naučiti aktivno slušati jedni druge, uočiti kako tijekom komunikacije biti dobar slušatelj, kojim govornim i negovornim znacima pokazati govorniku da ga slušamo, uočiti zašto je slušanje važno u komunikaciji i u životu općenito.

 

Biografija:

Slavica Vrsaljko rođena je i živi u Zadru. Izvanredni je profesor na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Nositeljica je i izvođač kolegija iz područja hrvatskoga jezika. Također izvodi kolegij Kultura govorenja i pisanja na seminaru za turističke vodiče.
Članica je velikoga broja organizacijskih odbora međunarodno-znanstvenih skupova te članica uredništva časopisa Magistra Iadertina. Zajedno s Robertom Bacaljom urednica je Zbornika radova Od glagoljaške tradicije do suvremene škole.
Lektorirala je velik broj zbornika radova i monografija te recenzirala velik broj znanstvenih i stručnih radova. Kontinuirano sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavila je monografiju O značajkama razgovornoga stila hrvatskoga jezika te velik broj znanstvenih i stručnih radova. 
U sklopu ERASMUS + programa održala je predavanja na sveučilištima u Portugalu, Španjolskoj i Poljskoj. Također je održala pozvano predavanje na Sveučilištu sv. Ćiril i Metod, Sveučilišta u Skopju, Sjeverna Makedonija. Članica je prosudbenoga povjerenstva za Lidrano