Kindheit erleben, voditelji: Nikolina Miletić, Luka Planinić, Marija Perić; Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

Datum i vrijeme:
utorak 3.5.2022., 8:00 - 12:00

Organizator:
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠKK

Detalji:

Planirane su tri radionice u osnovnim školama. Tema je prve radionice "Freizeit". Radionica se sastoji od sljedećih aktivnosti: prezentacija dječjih igara i hobija na njemačkom jeziku, izrađivanje spomenara i origamija te memory igra. Tema je druge radionice "Kulturelle Vielfalt". Radionica se sastoji od sljedećih aktivnosti: prezentacija videa, semantizacija vokabulara, utvrđivanje novog vokabulara uz pomoć sličica te koosh-ball kviz. Tema je treće aktivnosti "Leben in der digitalen Welt". Radionica se sastoji od sljedećih aktivnosti: prezentacija teksta, semantizacija vokabulara kroz aplikacije LearningApp i WordWall te kviza Kahoot!.

Biografija:

Nikolina Miletić radi kao poslijedoktorandica na Odjelu za germanistiku Sveučilište u Zadru. Predaje metodičke i didaktičke kolegije. Doktorirala je 2019. godine na Filozofskom fakultetu Maribor. Luka Planinić radi kao asistent na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Predaje Leksikografiju, Kontrastivnu stilistiku njemačke balade i Njemačku kulturu i civilizaciju. Marija Perić radi kao poslijedoktorandica na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru. Predaje lingvističke kolegije. Doktorirala je 2022. godine na Sveučilištu u Zadru.