Život jedne riječi, voditelj: Frane Malenica; Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zadru

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Hotelijersko – turistička i ugostiteljska škola, Zadar, A. G. Matoša 40

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
srednja škola

Lokacija:
HTUŠ

Detalji:

Promjena je jedna od glavnih odlika svih ljudskih jezika – nove riječi i izrazi ulaze u jezik, a zastarjele riječi izlaze iz uporabe i polako odumiru. Primjerice, u posljednjih 10-ak godina u engleskom i hrvatskom su se jeziku pojavile brojne riječi koje su trenutno u širokoj uporabi, kao što su riječi selfie, boomer, Karen, milenijalci, covidiot itd., a u istom su se razdoblju i neke riječi gotovo u potpunosti prestale koristiti. U ovom će predavanju biti riječi o tome kako nastaju nove riječi u jezicima, uz posebni naglasak na hrvatski i engleski, kako neka riječ uopće postaje službeno „priznata“ kao riječ nekog jezika te o alatima koji se koriste za proučavanje novih riječi, poput jezičnih korpusa i digitalnih rječnika.

Biografija:

Frane Malenica rođen je 29. lipnja 1987. godine u Zadru gdje završava osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Na Sveučilištu u Zadru završava preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i geografije 2009. godine a 2011. godine završava diplomski studij engleskog jezika i književnosti i geografije. Tijekom diplomskog studija dobiva nagradu za najboljeg studenta 2. godine diplomskog studija engleskoga jezika i književnosti na temelju ostvarenog prosjeka ocjena u akademskoj godini 2009./2010. U studenom 2014. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u siječnju 2021. godine brani doktorski rad pod naslovom „Sintetske složenice i tematske uloge u engleskom i hrvatskom jeziku“ s ocjenom magna cum laude. Od listopada 2014. do svibnja 2021. godine bio je zaposlen kao asistent na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru, a od svibnja 2021. godine zaposlen je kao poslijedoktorand na istom odjelu.