Real life vs TikTok #challenge, voditeljica: Cathy-Theresa Kolega

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 14:00 - 19:00

Organizator:
OŠ Zadarski otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija:
OŠZO

Detalji:

Ciljevi radionice su proširivanje vokabulara na engleskom jeziku iz područja društvenih mreža, primarno s aplikacije TikTok, i razvijanje svijesti učenika o utjecaju TikToka na njihovo usvajanje engleskog jezika. U fokusu radionice bit će usporedba znanja učenika iz područja opće kulture stečenog u stvarnom životnom okruženju sa znanjem i vještinama koje učenici svjesno ili nesvjesno razvijaju korištenjem aplikacije TikTok. Koristit će se kviz znanja, interaktivne igre uz glazbu, govorne vježbe usmjerene na učenike i online platforma/interaktivni web alati za provjeru usvojenog vokabulara. Učenici će sudjelovati i u kratkoj debati na temu primjenjivosti TikTok terminologije u svakodnevnim životnim situacijama. Ishodi radionice su usvajanje pojmova iz područja društvenih mreža na engleskom jeziku te primjena istih u različitim životnim situacijama i izazovima, razvijanje kritičkog razmišljanja i osvještavanje učenika o prednostima i opasnostima korištenja TikToka.

Biografija:

Cathy-Theresa Kolega diplomirala je studij povijesti i teorije umjetnosti i engleskog jezika i književnosti 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 1997. do 2002. radila je kao nastavnica engleskog jezika u nekoliko privatnih i državnih osnovnih škola u Zadarskoj županiji. Od 2003. do listopada 2015. radila je u Zadarskoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti kao nastavnica engleskog jezika i likovne umjetnosti. U istoj školi je od 2009. do kraja ljetnog semestra 2015. bila mentor studentima anglistike Sveučilišta u Zadru – izvođenje metodičkih vježbi iz Praktikuma i školske prakse. Od listopada 2015. radi kao lektor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu iz Kolegija Suvremeni engleski jezik I – VIII. Sudjeluje na seminarima/radionicama za nastavnike (engleskoga) jezika te na (međunarodnim) konferencijama.