Život kroz staklo, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani; Marijana Miočić, asistent, odgojiteljice Hanja Kresović, Gabrielle Anne Radulić i ravnateljica Mirjana Miočić mag.praesc.educ. DV Sunce

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 10:30 - 12:00

Organizator:
Muzej Antičkog stakla Zadar, Poljana Zemaljskog odbora 1

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast

Lokacija:
MASZ

Detalji:

U suradnji s Muzejom antičkog stakla studenti Odsjeka za predškolski odgoj organizirat će dvije radionice u dvorištu muzeja sa skupinom djece predškolske dobi iz dječjeg vrtića Sunce. Djeci će se ponuditi staklene plohe za likovno stvaralaštvo i komadiće stakla s vezivnim sredstvom kao poticaj za kiparsko stvaranje. Nastali radovi bit će izloženi u muzeju kako bi roditelji te šira društvena zajednica imala priliku doživjeti dječji „ŽIVOT KROZ STAKLO“.
Druga radionica bi se, također održala u Muzeju antičkog stakla u Zadru, no s fokusom na znanosti. Tijekom radionice djeca bi imala priliku proučavati svojstva stakla (gustoća stakla, geometrijska optika, lom svjetlosti, toplinska vodljivost stakla, nevidljivo staklo). Na taj način bi proslavili i rođendan Muzeja antičkog stakla.
Ovim projektom želimo potaknuti djecu na istraživanje, stvaranje vlastitih spoznaja, istina i teorija koje će s vremenom produbljivati i mijenjati.

 

Biografija:

Rozana Petani - rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993./1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru. Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005., a stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine. Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je na Odjelu za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Suradnja obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova, Pedagoško savjetovanje, Predškolska pedagogija i Pedagoški menadžment. Aktivno sudjeluje na svim programima koje izvodi Odjel za pedagogiju: na preddiplomskom i diplomskom dvopredmetnom studiju pedagogije, na doktorskom studiju „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ te na programu za stjecanje nastavničkih kompetencija – model B. 
Marijana Miočić - završila je jednopredmetni studij pedagogije. Zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja kao asistent.
Sandra Janković - završila je dvopredmetni studij pedagogije. Zaposlena je na Odjelu za izobrazbu učitelja kao asistent.