Vita in utero, voditeljice: Ivana Gaće, Sayonara Mršić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 11:00 - 12:00

Organizator:
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/H

Vrsta događanja:
Predavanje, izložba

Publika:
srednja škola

Lokacija:
PŠSO

Detalji:

Učenici 4.c razreda PPVŠ Stanka Ožanića, smjer veterinarski tehničar izradit će plakate na temu "Vita in utero" (Život u maternici) na kojima će se prikazati razvoj ploda u maternici kod različitih domaćih životinja te će pomoću plakata i popratne prezentacije održati predavanje učenicima 2.c razreda, smjer također veterinarski tehničar. U sklopu aktivnosti učenici će objasniti primjenu ultrazvuka u dijagnostici gravidnosti kod domaćih životinja te na taj način povezati znanja stečena u stručnim predmetima programa veterinarski tehničar sa fizikom.