Život na dunavskom limesu, voditelji: Petra Nikolić i Ivana Nadovski

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 9:50 - 10:35

Organizator:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
GV

Detalji:

Kroz kratko predavanje i edukativnu radionicu predstaviti će se život vukovarskog područja na dunavskom limesu u doba antike poznatom kroz brojna arheološka istraživanja provedena na ovom području.

Biografija:

Ivana Nadovski, muzejska pedagoginja; inadovski@muzej-vukovar.hr Ivana Nadovski, prof. povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, radi od 2007. godine u Gradskom muzeju Vukovar kao muzejska pedagoginja. Autorica je brojnih pedagoško edukativnih radionica različitih tema za razne muzejske prigode i manifestacije, izložbe i terensku nastavu u muzeju što samostalno što u suradnji sa kolegama kustosima i tehničarima. Petra Nikolić, kustosica arheološke zbirke; npetra020@gmail.com Petra Nikolić, magistra arheologije, radi u Gradskom muzeju Vukovar na mjestu kustosa arheološke zbirke.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar