Petar Elez: Tragovi života i djela Antuna Bauera u arhivskom fondu: Antun Bauer Državnog arhiva u Vukovaru

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 9:00 - 9:45

Organizator:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
GV

Detalji:

Autor će se u izlaganju osvrnuti na život i djelo Antuna Bauera, hrvatskog muzeologa i kolekcionara, u svjetlu podataka do kojih je moguće doći uvidom u arhivsko gradivo fonda Antun Bauer (HR-DAVU-VK-674), kao i drugo arhivsko gradivo u posjedu Državnog arhiva u Vukovaru. Poseban naglasak bit će stavljen na rafinirani domoljubni nerv Antuna Bauera, izgrađen i dokazan još u njegovim gimnazijskim danima, kao i na njegovu trajnu skrb i zasluge u očuvanju hrvatske povijesne i kulturne baštine kao bitne odrednice hrvatskog kulturnog identiteta, napose hrvatskog kulturnog identiteta Vukovara.

Biografija:

Petar Elez, prof., viši arhivist, rođen je 1978. godine u Vukovaru. Završio je studij povijesti i arheologije na Sveučilištu u Zadru. Zaposlen je u Državnom arhivu u Vukovaru gdje od 2017. godine obnaša dužnost ravnatelja Arhiva. Autor je više stručnih i znanstvenih radova te izložbenih postava i kataloga.


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar