Ritam života, voditeljica: Erna Davidović Cvetko

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 11:30 - 12:15

Organizator:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Županijska ulica 50, Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
VEVU


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar