Oliver Timarac: 19. meridijan u posjeti Gradskom muzeju Vukovar

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 13:00 - 13:30

Organizator:
Gradski muzej Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija:
GMV


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar