19. meridijan u posjeti Gradskom muzeju Vukovar, voditelj: Oliver Timarac

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 12:15 - 12:50

Organizator:
Gradski muzej Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
GMV


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar