19. meridijan na putu kroz Vukovar (Ružica Marić)

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:00 - 18:00
subota 7.5.2022., 10:00 - 18:00

Organizator:
Gradski muzej Vukovar

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija:
GMV


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar