EKO aktivnosti: 1.Priprema zemlje za sadnju; 2.Rahljenje tla; 3.Sijanje i sadnja; 4.Erozija tla, voditeljica: Marija Oluić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 12:00 - 12:45

Organizator:
Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
MVK


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar