VR život u Vukovarsko-srijemskoj županiji, voditelji: Tatjana Ivić Lovrinović, Vladimir Vranješević

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
MVK


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar