Mirna Šuljug: Kroz oči arheologa – tragovi života u prošlosti

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 13:45 - 14:15

Organizator:
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Županijska ulica 50, Vukovar

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
VEVU


Kratice lokacija:

GV - Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
VEVU - Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Županijska ulica 50, Vukovar
MVK - Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
GMV - Gradski muzej Vukovar