Demonstracija Daljinski upravljivih sustava u odgovoru na velike nesreće i katastrofe za predavače, voditelj: Mladen Vinković Daljinski upravljivi sustavi – zračne platforme

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 15:30 - 17:00

Organizator:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
demonstracija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
Parkiralište VVG

Detalji:

Suvremene prirodne i antropogene ugroze i njihovo međudjelovanje često karakteriziraju uvjeti u kojima je ograničen ili nemoguć pristup pripadnicima prvog odgovora, a da pritom ne ugroze svoje zdravlje i život. Suvremena tehnološka rješenja ponudila su odgovor na taj problem. Daljinski upravljivi sustavi su sustavi kojima upravlja čovjek, putem bežične veze i uz pomoć računala, preko upravljačke konzole te na taj način odrađuje zadatke bez fizičkog prisustva na mjestu događaja. Daljinski upravljivi sustavi su sustavi kojima upravlja čovjek, putem bežične veze i uz pomoć računala, preko upravljačke konzole te na taj način odrađuje zadatke bez fizičkog prisustva na mjestu događaja. Daljinski upravljivi sustavi i vozila su pretežno multifunkcionalni te mogu obavljati ili više različitih zadaća istovremeno ili svaku zasebno.

Tijekom izlaganja i demonstracije bit će prikazani način rada daljinski upravljivih sustava, njihova multifunkcionalnost i mogućnosti.

Biografija:

Mladen Vinković, pred., dipl. ing. tijekom akademskog obrazovanja završio je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao nastavnik u srednjoj školi te nakon toga u Odjelu za vatrogastvo PU zagrebačke kao zapovjednik smjene vatrogasne postrojbe, zapovjednik vatrogasne postrojbe, operativni djelatnik za taktiku i tehniku te je bio pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika RH u DUZS. Sada je načelnik Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite pri MUP-Ravnateljstvu civilne zaštite. Uvodi nove tehnologije u sustavu vatrogastva, kao što su besposadne letjelice za izviđanje i potporu zapovjedništvu u gašenju požara i rješavanja nesreća, aktivno pomaže u radu DVD-a. Na Veleučilištu Velika Gorica kao vanjski suradnik vodi predmet Topografija i GIS te sudjeluje u vježbama i ljetnim školama. Sudjeluje u međunarodnim i domaćim skupovima, autor je i recenzent knjige.