Daljinski upravljivi sustavi u odgovoru na velike nesreće i katastrofe, voditeljica: Marina Črnko

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 13:00 - 15:30

Organizator:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti i građanstvo

Lokacija:
Dvorana TRC 099

Detalji:

Suvremene prirodne i antropogene ugroze i njihovo međudjelovanje često karakteriziraju uvjeti u kojima je ograničen ili nemoguć pristup pripadnicima prvog odgovora, a da pritom ne ugroze svoje zdravlje i život. Suvremena tehnološka rješenja ponudila su odgovor na taj problem.

Daljinski upravljivi sustavi su sustavi kojima upravlja čovjek, putem bežične veze i uz pomoć računala, preko upravljačke konzole te na taj način odrađuje zadatke bez fizičkog prisustva na mjestu događaja. Daljinski upravljivi sustavi i vozila su pretežno multifunkcionalni te mogu obavljati ili više različitih zadaća istovremeno ili svaku zasebno. 

Dio tih sustava je automatiziran i nakon početnih zadanih akcija sam provodi unaprijed programirane zadatke, nasuprot zadacima koji u potpunosti obavljaju operateri. Daljnjim razvojem automatizacije sustavi se usavršavaju i usavršavat će se sve dok ne postanu robotski sustavi tj. potpuno samostalni u odlučivanju i odrađivanju poslova i zadaća.

Biografija:

Marina Črnko, v. pred., univ. spec. crim. radi na Veleučilištu Velika Gorica od 2018. godine, sada kao viši predavač na predmetima Antropogena ugrožavanja, Oružja za masovno uništenje i Kemija zagađivala. Tijekom akademskog obrazovanja završila je studij Upravljanje u kriznim uvjetima i Krizni menadžment te poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje na Sveučilištu u Rijeci. Sudjeluje u znanstveno-stručnim skupovima, treninzima i vježbama te je potpredsjednica CONRIS mreže.