Nove tehnologije pogona zrakoplova danas – sutra, voditelj: Darko Virovac

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 13:00

Organizator:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
Dvorana TRC

Detalji:

Preko PawerPoint prezentacije prikazat će se trendovi budućeg razvoja pogona  zrakoplova. Prezentacija obuhvaća prikaz trenutno postojećih zrakoplova sa električnim motorom, hibridni pogon zrakoplova i zrakoplove  sa motorima koji će koristiti Vodik kao gorivo. U prezentaciji će se napomenuti tehnološki trend razvoja optimizacije upravljanja zrakoplovima  u zraku i alternativni izvor električne energije koji se eksperimentalno gradi na pogon fuzije.

Biografija:

Darko Virovac rođen je 27.01.1957. u Noskovcima, općina Čađavica, Republika Hrvatska.

Sveučilišni dodiplomski studij završio na Fakultetu prometnih znanosti (aeroprometni smjer) Sveučilišta u Zagrebu 2002. te je stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa. Poslijediplomski znanstveni studij Tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu završio na Fakultetu prometnih znanosti 2010. godine te je stekao zvanje magistra znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa i transporta, znanstvene grane zračni promet. Završio doktorski studij na Fakultetu prometnih znanosti 24.01.2018.Položio je posebna ovlaštenja za održavanje zrakoplova tipa Boeing B727 i tip B737, za zrakoplove tipa McDonnell Douglas DC-9 i tip DC-10, za zrakoplove tipa Bombardier DHC-Q400, za zrakoplove tipa Avions de Transport Regional ATR-42 i za zrakoplove tipa Airbus A320f.

Na poslovima održavanja civilnih zrakoplova radi od 1978 godine. Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka stekao je jedanaest godina radnog iskustva na radioničkim radovima i radovima linijskog održavanja zrakoplova, šestnaest godina radnog iskustva u vođenju i organizaciji baznog održavanja zrakoplova, i šest godina na mjestu direktora održavanja zrakoplova i škole za naobrazbu tehničara za dozvolu za rad na zrakoplovima. Na Veleučilištu Velika Gorica predaje i vodi studij Održavanja zrakoplova od 2013 godine. Aktivni je suradnik Hrvatskog Društva Održavatelja. Predsjednik je Sektorskog vijeća XVII Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.