VRIJEME – Jedini nezavisni parametar u svemiru, voditelj: Ettore Tamajo

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 14:00

Organizator:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika Dvorana F, nova zgrada VVG-a

Detalji:

Predavanje će dati jedan pregled o varijabli vremena kao nezavisni parametar u prostoru. Diskusija će se proširiti na činjenicu da je apsolutna brzina svjetlosti ne relativni parametar u fizici uz električni naboj i pokazati će se da mjerenje varijabli vremena nije općenito trivijalno. Potkrijepit će se predavanje teleskopima i slikama detektora koji će dokazati dilataciju vremena u prostoru vidljivog svemira.

Biografija:

Ettore Tamajo, rođen 19.10.1974. u Zagrebu, predavač je i istraživač u području teorijske astrofizike. Diplomirao je inženjersku fiziku na Zavodu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Magisterij znanosti stekao je na poslijediplomskom studiju iz područja atomske i molekularne fizike također na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2005. g. Doktorsku disertaciju obranio je 2009. g. na doktorskom studiju iz teorijske astrofizike na istoj instituciji. Autor je i koautor niza znanstvenih radova koji su publicirani u znanstvenim časopisima visokih faktora odjeka. Postdoktorski boravak je odradio na Sveučilištu u Padovi, Italija, u trajanju od godinu dana gdje je predavao na doktorskom studiju. Trenutno radi na Veleučilištu Velika Gorica kao viši predavač.