Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Zatvaranje Festivala znanosti 2022., voditelji: Marin Milković, Anica Hunjet

Datum i vrijeme:
subota 7.5.2022., 13:15 - 13:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Varaždin