Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Postupak zaštite poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na razini EU – tradicija i život u novom okruženju, voditelj: Dragutin Vincek

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:15 - 11:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
SC Varaždin