Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Izrada komunikacijskih planova i strategija, voditeljica: Petra Kuhar

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 12:00 - 14:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti

Lokacija:
SC Varaždin