Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život sendviča od stola do polja, voditelji: Bojan Šarkanj, Karla Križaj, Antonija Pošta, Nikola Kelc, Tea Filipović, Ema Artić, Franciska Perhaj

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:30 - 14:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Varaždin