Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Kad ti život da limun, voditelji: Ivana Dodlek Šarkanj, Josipa Golenja, Ines Mezga, Dina Tandarić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:30 - 14:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija:
SC Varaždin