Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Zaštita privatnog života u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka, voditelji: Petar Mišević, Ivan Šabić, Matija Kikelj, Dominik Mišević

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 17:30 - 19:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Varaždin