Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Da život imaju, u izobilju da ga imaju, voditelj: Ante Rončević

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 12:00 - 12:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
SC Varaždin