Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Pregled koji život znači, voditeljice: Ivana Herak, Marijana Neuberg, Valentina Vincek

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 13:00 - 14:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
opća populacija

Lokacija:
SC Varaždin