Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Život na kraju života, voditelji: Marijana Neuberg, Melita Sajko, Ivana Herak, Ivo Dumić-Čule

Datum i vrijeme:
četvrtak 5.5.2022., 12:00 - 12:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija:
SC Varaždin